O Zespole Placówek Oświatowych

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu


  

 Zarządzenie Dyrektora ZPO w Olkuszu z dn. 14.02.2022 - Zarządzenie Dyrektora ZPO

 

Zarządzenie Nr 8/08/2021 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu z dnia 31.08.2021 r.
w sprawie procedury funkcjonowania placówki w czasie epidemii Zarządzenie Dyrektora ZPO

Najważniejsze Wytyczne Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Olkuszu Wytyczne Dyrektora ZPO

 

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu
 

W skład Zespołu Placówek Oświatowych wchodzą:

1. Bursa Szkolna

Placówka przeznaczona dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania

2. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

Placówka prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych na turnusach cztero tygodniowych

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Jura"

Celem Schroniska jest zapewnienie tanich, o dobrym standardzie, miejsc noclegowych dla szkolnych wycieczek oraz w miarę wolnych miejsc dla pozostałych osób. Schronisko jest czynne cały rok.

 sala lekcyjnakorytarzpracowniaBursa Szkolna GaleriaBursa Szkolna Galeria

 

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Olkuszu w sprawie konkuru na kandydata na stanowisko dyrektora 
Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 1, 32-300 Olkusz