MECHANIK POJ. SAMOCH. ST. 1

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu

Od 23.05.2022 do 17.06.2022 zajęcia na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą odbywały się  w sposób stacjonarny. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w budynku Placówki w Olkuszu.

1) Proszę o zapoznanie się z Wytycznymi Dyrektora ZPO do pracy stacjonarnej na kursie zawodowym - Wytyczne 

2) Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora ZPO w sprawie procedury funkcjonowania placówki w czasie pandemii -ZARZĄDZENIE 

3) Poruszanie się w miejscach użytkowanych wspólnie (korytarze, schody, stołówka) odbywa się tylko w maseczkach zakrywających usta i nos. Uczniowie we własnym zakresie zaopatruje się w maseczki.

4) Uczniowie którzy w okresie trwania kursu będą chcieli korzystać z zakwaterowania w Bursie, muszą posiadać komplet dokumentów do zakwaterowania:    https://www.zpo.olkusz.pl/index.php/dokumenty-dla-mieszkanca-bursy
oraz środki pieniężne na opłacenie zakwaterowania i wyżywienia: https://www.zpo.olkusz.pl/index.php/oplaty-bursa 

5) Zakończenie kursu odbędzie się w dniu 15.06.2022 (ŚRODA). ZAJJJĘCIA Z DNI: 16.06.20022 (CZWARTEK) ORAZ 17.06.2022 (PIĄTEK) BĘDĄ ODPRACOWYWANE SUKCESYWNIE W TRAKCIE TRWANIA KURSU. !!!

6) Kwaterowanie młodzieży, uczestników Turnusu dokształcającego odbywa się od dnia 22.05.2022 (niedziela) od godz. 16:00.

7) PROSIMY UCZNIÓW CHĘTNYCH DO ZAMIESZKANIA W BURSIE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA KURSU O POSIADANIE WYPEŁNIONYCH WSZYSTKICH WYMAGANYCH DO KWATEROWANIA DOKUMENTÓW. (ZGODNIE Z PUNKTEM 4)!!!