O Zespole Placówek Oświatowych

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu


 

zyczenie

 

     Nadeszła zima, a wraz z nią zbliża się ten piękny czas związany ze Świętami Bożego Narodzenia oraz obchodami Nowego Roku 2022.
   Chcemy więc złożyć wszystkim najlepsze życzenia świąteczne – dużo radości, pomyślności, a także przede wszystkim zdrowia oraz spełnienia najskrytszych marzeń dla Was oraz dla Waszych najbliższych.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy ZPO w Olkuszu.

 


 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 8/08/2021 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu z dnia 31.08.2021 r.
w sprawie procedury funkcjonowania placówki w czasie epidemii Zarządzenie Dyrektora ZPO

Najważniejsze Wytyczne Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Olkuszu Wytyczne Dyrektora ZPO

 

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu
 

W skład Zespołu Placówek Oświatowych wchodzą:

1. Bursa Szkolna

Placówka przeznaczona dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania

2. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

Placówka prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych na turnusach cztero tygodniowych

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Jura"

Celem Schroniska jest zapewnienie tanich, o dobrym standardzie, miejsc noclegowych dla szkolnych wycieczek oraz w miarę wolnych miejsc dla pozostałych osób. Schronisko jest czynne cały rok.

 sala lekcyjnakorytarzpracowniapracownia