Siatki godzin dla zawodów od 01.09.2019

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

                                  Ramowe plany nauczania na turnusach teoretycznego dokształcania zawodowego

                                                                              w CKZ Nr 2  w OLkuszu

                                                                dla Trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia

                                                                           na  rok szkolny 2019/2020

                                                    dla klas pierwszych po Gimnazjum i Szkole Podstawowej

 

ELEKTRYK 

 

Nr programu:  741103/CKZ2-OL/2019

       

Lp.

Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania teoretycznego

I stopień

II stopień

III stopień

Liczba godzin

w cyklu kształcenia

4 tyg.

4 tyg.

4 tyg.

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

16

0

0

16

2

Elektrotechnika i elektronika

104

12

0

116

3

Maszyny  elektryczne

0

36

32

68

4

Urządzenia elektryczne

0

28

16

44

5

Instalacje elektryczne

16

60

60

136

6

Działalność gospodarcza

0

0

16

16

7

Język obcy zawodowy

0

0

12

12

Łączna liczba godzin

136

136

136

408