Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu

Informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Olkuszu jest placówką kształcącą młodzież szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  z klas wielozawodowych - młodocianych pracowników na 4 tygodniowych turnusach dokształcających z przedmiotów zawodowych.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy kursy w następujących zawodach:

·         Blacharz samochodowy

·         Mechanik pojazdów samochodowych

·         Elektromechanik pojazdów samochodowych

·         Elektryk

·         Elektromechanik

·         Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

·         Stolarz

·         Lakiernik

·         Ślusarz

·         Cukiernik

·         Kucharz

·         Piekarz

·         Fryzjer

·         Sprzedawca

       Wędliniarz

        Murarz tynkarz

        Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

        Operator obrabiarek skrawających

        Przetwórca mięsa

        Kelner

 

  Więcej infoirmacji na temat prowadzonych kursów można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy

z Centrum

Statut CKZ Nr 2 w Olkuszu

Wewnątrzszkolny System Oceniania CKZ Nr 2 w Olkuszu