Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu

Informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Olkuszu jest placówką kształcącą młodzież szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  z klas wielozawodowych - młodocianych pracowników na 4 tygodniowych turnusach dokształcających z przedmiotów zawodowych.

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy kursy w następujących zawodach:

·         Blacharz samochodowy

·         Mechanik pojazdów samochodowych

·         Elektromechanik pojazdów samochodowych

         Lakiernik samochodowy

        Elektryk

·         Elektromechanik

·         Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

         Murarz tynkarz

·         Stolarz

·         Ślusarz

         Operator obrabiarek skrawających

·         Cukiernik

·         Kucharz

·         Piekarz

·         Fryzjer

·         Sprzedawca

       Wędliniarz

        Przetwórca mięsa

        Kelner

 

  Więcej infoirmacji na temat prowadzonych kursów można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy

    z Centrum.

   Załączniki: 

   STATUT CKZ Nr 2 (Uchwała czerwiec 2021)

    Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w CKZ Nr 2 (wyciąg ze Statutu)