Harmonogram Turnusów w roku szk. 2023/24

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Centrum kształcenia zawodowego nr 2
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu

 ROK SZKOLNY 2023/2024 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 
HARMONOGRAM TURNUSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ST. I
 HARMONOGRAM TURNUSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ST. II

HARMONOGRAM TURNUSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ST. III

 

 

 

 HARMONOGRAM TURNUSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ST. I ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ILOŚCI UCZNIÓW KLAS I W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH KIEROWANYCH NA TURNUSY W ROKU SZKOLNYM 2023/24